Prosty sposób na własną
Kancelarię Tajną

Wynajmujemy | Doradzamy | Budujemy | Wyposażamy

 • Outsourcing Kancelarii Tajnej
  Oddajemy do Państwa dyspozycji własną Kancelarię Tajną.

 • Organizacja Kancelarii Tajnej
  Doradzimy przy organizacji Kancelarii Tajnej w Państwa firmie.

 • Wyposażenie Kancelarii Tajnej
  Dostarczymy kompletne wyposażenie dla Kancelarii Tajnej (sejfy, szafy, zabezpieczenia) dopasowane do wymagań Państwa firmy.

 • Budowa Kancelarii Tajnej
  Wybudujemy od podstaw Kancelarię Tajną z uwzględnieniem potrzeb Państwa firmy.

Kancelaria Tajna

Wymóg posiadania Kancelarii Tajnej występuje w momencie ubiegania się przedsiębiorcy o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego stopnia II lub I dla klauzuli TAJNE lub ŚCIŚLE TAJNE.
Kancelaria Tajna to wyodrębniona komórka organizacyjna, w zakresie ochrony informacji niejawnych podległa pełnomocnikowi ochrony, obsługiwana przez pracowników pionu ochrony, odpowiedzialna za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom.
 
Wjęcej
Wynajem Kancelarii Tajnej
Oddajemy Państwu do dyspozycji naszą Kancelarię Tajną oraz Kancelarię Tajną Międzynarodową, przystosowaną do przetwarzania informacji niejawnych krajowych, NATO oraz Unii Europejskiej. W wydzielonej części kancelarii tajnej, dostępnej dla naszych Klientów, znajdują się stanowiska komputerowe do przetwarzania dokumentów niejawnych, w tym dokumentacji projektowej i techniczno-budowlanej oraz kolorowe plotery do formatu A0.
Konsultacje
Nasz wykwalifikowany zespół posiada poświadczenia bezpieczeństwa do informacji oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE” (Polska, NATO, Unia Europejska) oraz certyfikaty pełnomocnika ochrony, kierownika kancelarii tajnej, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemów niejawnych. Przygotowujemy dokumentację, pomagamy w akredytacji kancelarii tajnych, systemów niejawnych oraz w uzyskaniu Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego. Dla zainteresowanych udzielamy konsultacji w siedzibie Klienta, bez względu na lokalizację.
Niejawne Systemy Teleinformatyczne
W naszej Kancelarii Tajnej znajdują się gotowe do użytku niejawne systemy teleinformatyczne przystosowane do pracy z  praktycznie wszystkimi klauzulami krajowymi, NATO oraz Unii Europejskiej. W naszych systemach zainstalowane jest popularne oprogramowanie biurowe, jak  specjalistyczne oprogramowanie dla projektantów, take jak np. AutoCAD. Każdy system posiada kolorową drukarkę oraz ploter formatu A0. Ze względu na posiadaną Koncesję MSWiA do obrotu specjalnego, możemy zakupić i skonfigurować sprzęt teleinformatyczny klasy „TEMPEST”. Opracujemy również niezbędną dokumentację bezpieczeństwa, jak SWB i PBE.
Budowa Kancelarii Tajnej
Posiadamy profesjonalny zespół składający się z projektantów i pracowników remontowo-budowlanych, który gotowy jest do natychmiastowego działania celem przystosowania pomieszczeń do wymogów ustawy i rozporządzenia.
Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni
W swojej ofercie posiadamy specjalną propozycję dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie doradztwa w wypełnianiu przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne i Kodeksu postępowania karnego.
Szkolenia
Szczególny nacisk kładziemy na szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych – zarówno w zakresie organizowania dokumentacji, jak i przetwarzania informacji zgodnie z wymogami ustawowymi. Prowadzimy również szkolenia dokształcające pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych, inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemów niejawnych.
Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy w zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej wydaje się odpowiednie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego
III stopień
potwierdzający zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.
I stopień
potwierdzający pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji.
II stopień
potwierdzający zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych.

Bezpieczeństwo Przemysłowe

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa.
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Więcej

Opening Hours

Outsourcing Informacji Niejawnych
Kancelarie i Szkolenia s.c.

ul. Wilcza 15, lok. 14
00-538 Warszawa


O NAS

Ochroną informacji niejawnych zajmujemy się od ponad 30 lat. W tym czasie mieliśmy przyjemność współpracować z różnymi resortami oraz wieloma firmami z całej Polski. Braliśmy również czynny udział w wydarzeniach o randze międzynarodowej, jak organizowany w Warszawie w 2016 r. Szczyt NATO. Nasza oferta obejmuje niezwykle szeroką gamę usług. Pomożemy także w działaniach i czynnościach związanych z usługami wspomagającymi ochronę informacji niejawnych Nasz wykwalifikowany zespół posiada poświadczenia bezpieczeństwa do informacji oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE” (Polska, NATO, Unia Europejska) oraz certyfikaty pełnomocnika ochrony, kierownika kancelarii tajnej, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemów niejawnych. Niewątpliwym atutem naszej firmy, jest fakt posiadania dostępu do nowoczesnej Kancelarii Tajnej, której system ochrony informacji niejawnych zorganizowany został w sposób umożliwiający przeprowadzanie procesu outsourcingu (bez konieczności budowania kosztownych kancelarii w pomieszczeniach przedsiębiorcy) wraz z pionem ochrony, kierownikiem kancelarii tajnej, pełnomocnikiem ochrony i wszelkimi elementami umożliwiającymi obsługę dokumentów opatrzonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE” i „TAJNE” oraz tych, na których widnieje klauzula „POUFNE”, czy „ZASTRZEŻONE” (w przypadku dwóch ostatnich, do ich obsługi nie jest absolutnie wymagana Kancelaria Tajna). W efekcie doprowadzamy do zdjęcia z przedsiębiorcy obowiązku wynikającego z powoływania Pełnomocnika Ochrony i Pionu Ochrony.


Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty


 • Karol Kij
  Karol Kij

  Ekspert ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji.  Ponad 10 lat doświadczenia związanego z bezpieczeństwem informacji niejawnych. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji oznaczonych klauzulą “ŚCIŚLE TAJNE” (krajowe, NATO, Unia Europejska) oraz certyfikaty pełnomocnika ochrony, kierownika kancelarii tajnej, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemów niejawnych. Członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych.